Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Thứ sáu, 22/10/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 21/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Ban đại diện) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các đồng chí thành viên Ban đại diện.

Trong quý III, năm 2021, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn hyện, Ban đại diện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tích cực huy động vốn, giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng NTM và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nổi bật như: tính đến ngày 30/9/2021, tổng nguồn vốn thực hiện là 311.856 triệu đồng, đạt 98,94% kế hoạch, tăng 17.732 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình cho vay là 311.665 triệu đồng cho 12.135 hộ vay, hoàn thành 99% kế hoạch, tăng so với 31/12/2020 là 15.198 triệu đồng tỷ lệ tăng trưởng tăng 5,13%, trong đó dư nợ uỷ thác cho các tổ chức hội, đoàn thể là trên 290 tỷ đồng, chiếm 99,27% tổng dư nợ trên địa bàn.Bên cạnh đó, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, UBND các xã, thị trấn tập trung củng cố, chất lượng tín dụng trên địa bàn từng xã đều được nâng lên thể hiện trên tất cả các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại như: 09 xã có nợ quá hạn trên 0,5% có chuyển biến tích cực, trong đó có 2 xã giảm nợ quá hạn xuống dưới 1%; 02 xã giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,5%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc và thống nhất một số biện pháp tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2021 nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đồng chí thành viên BĐD, NHCSXH, các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ Quý IV và cả năm 2021, đồng chí Trưởng ban đại diện đề nghị từng đồng chí thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt cần tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng ủy thác và chất lượng của Tổ TK&VV; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Bên cạnh đó tại các điểm giao dịch cần chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và các văn bản chỉ đạo của cấp trên./.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác