Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành Công an - Giáo dục trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các trường học

Thứ hai, 09/05/2022

Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, qua đó đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh. Có được kết quả trên, là nhờ sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa hai ngành Công an - Giáo dục mà nòng cốt là lực lượng Công an huyện , phòng Giáo dục huyện và Ban giám hiệu các nhà trường.

Toàn huyện hiện có 77 cơ sở giáo dục, trong đó có 66 nhà trường và 11 cơ sở nầm non tư thục. Những năm qua, thực hiện qui chế phối hợp giữa ngành Giáo dục và Công an, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Công an huyện, Công an các xã thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm để giáo viên, học sinh nắm được và đề cao cảnh giác. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; triển khai các biện pháp ngăn chặn, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc, hiện tượng về an ninh trật tự liên quan đến học sinh tại các trường.

Để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các trường ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ. Hầu hết các nhà trường đã lồng ghép việc tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình giáo dục, các hoạt động ngoại khóa của học sinh. Tiến hành rà soát, lập danh sách các em học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm kỷ luật và vi phạm nội quy, quy định của nhà trường để cùng với lực lượng Công an có biện pháp giáo dục, giúp đỡ. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông – trật tự công cộng tại các trường nằm trên những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; các mô hình đều hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.   

Đặc biệt, vừa qua thực hiện Kế hoạch số 237/KHLN-CA-GDĐT ngày 16/3/2022 của Liên ngành Công an- Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về phối hợp triển khai xây dựng “Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật trong học sinh, sinh viên”; Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn, các trường THPT Gia Viễn A, THPT Gia Viễn B, THPT Gia Viễn C, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ban hành kế hoạch triển khai xây dựng "Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật trong HSSV tại  25 trường học. Sự ra đời của Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật trong các nhà trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và thực hiện có hiệu quả tiêu chí "An toàn về ANTT" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Chỉ tính riêng từ năm 2021 và từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tổ hàng chục lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhờ đó, cán bộ, giáo viên, học sinh, trên địa bàn đã tin tưởng, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 20 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, đã gửi thông báo về các trường để có hình thức phê bình, kỷ luật phù hợp. Kết quả trên cho thấy, công tác phối hợp giữa hai ngành Công an – Giáo dục trên địa bàn huyện đã mang lại những hiệu quả thiết thực, đã tranh thủ được sự ủng hộ của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh các nhà trường đã có chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo, tỷ lệ học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội đã có xu hướng giảm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, hai ngành Công an - Giáo dục sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT trong môi trường sư phạm,  tạo môi trường lành mạnh và thân thiện cho giáo viên và học sinh.

Lê Thảo, Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác