Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Giao ban phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế -xã hội quý I/2023

Thứ sáu, 07/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 06/4, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế -xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2023. Đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Chi cục Thuế khu vực Nho Quan-Gia Viễn, Chi cục Thống kê huyện, Chi nhánh KTCTTL huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được trong quý I: Ngay từ những ngày đầu năm, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Tình hình kinh tế- xã hội quý I/2023 trên địa bàn huyện được duy trì ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp tập trung cao cho công tác sản xuất và chăm sóc lúa vụ Đông Xuân, hiện lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền Nhân dân thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát, giảm nhẹ thiệt hại tối đa cho người chăn nuôi; thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm thực hiện. Sản xuất công nghiệp - TTCN có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo các báo cáo, đồng thời phân tích làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND huyện và các phòng, đơn vị, địa phương trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống thiên tai, công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; phối kết hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt hành động; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện và của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu rà soát, xây dựng kế hoạch bổ sung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được đảm bảo theo Bộ Tiêu chí của giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác quản lí nhà nước về tài nguyên và môi trường; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Hạ, Trung tâm VH-TT&TT huyện

Bài viết khác