Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bài phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng văc xin phòng COVID-19

Thứ ba, 02/11/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, vắc xin được xem  là “vũ khí” quan trọng để phòng chống dịch, hướng tới miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, trong thời gian qua, huyện Gia Viễn đã dồn lực, nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành sớm nhất việc tiêm chủng văc xin cho người dân trên địa bàn; huy động nhân lực và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, phương án để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về tác dụng của việc tiêm văc xin phòng COVID-19. Cụ thể về vấn đề này, phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh huyện có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng văc xin phòng COVID-19 huyện, Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 huyện

Phóng viên: Thưa bà, xin bà cho biết về kết quả triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm chủng văcxin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Viễn đến thời điểm này?

Bà Vũ Thị Dược: Trong thời gian qua, bám sát các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế đặc biệt là Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế bàn hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022, UBND huyện đã kịp thời ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Viễn và ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 23/7/2021 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, khoa học, theo đúng quy định và đảm bảo mục tiêu tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cho người được tiêm chủng theo kế hoạch.

Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa lực lượng gồm gồm các cơ sở y tế, lực lượng Công an, Quân sự, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN… hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm hoàn thành tốt mục tiêu được xác định theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 12/8/2021 của tỉnh đó là: Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021; trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến hết quý I/2022.

Tính đến hết ngày 31/10/2021, toàn huyện đã triển khai 10 đợt chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và học sinh cấp THPT từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn; đã thực hiện tiêm mũi 1 cho 73.551 người từ 16 tuổi trở lên và mũi 2 là 12.813 liều, chiếm trên 97% tổng nhu cầu tiêm. Trong đó tiêm văc xin Sputnik V của Nga là gần 42 nghìn người, chiếm 57% số lượng người đã tiêm phòng văc xin.

Công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo theo các quy trình, an toàn, khoa học theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; tại các điểm tiêm chủng chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó công tác đón tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, nhập dữ liệu của đối tượng tiêm vào Hệ thống được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tất cả các đợt tiêm phòng trên địa bàn huyện diễn ra tuyệt đối an toàn, các loại văc xin gần như không có phản ứng sau tiêm.

Phóng viên:  Mục tiêu về công tác tiêm chủng trong thời gian tới được huyện đặt ra như thế nào, thưa bà?

Bà Vũ Thị Dược: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch của Sở Y tế, từ nay đến cuối năm 2021 lượng vắc xin COVID-19 được phân bổ cho các huyện, thành phố của tỉnh nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng tương đối lớn do vậy để kịp thời tiếp nhận, triển khai chiến dịch tiêm chủng với các loại vắc xin phòng COVID-19 khác nhau, số lượng lớn và điều kiện bảo quản khác nhau cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; tăng tỷ lệ bao phủ, tỷ lệ sử dụng vắc xin, phấn đấu 100% người từ 16 tuổi trở lên đủ điều kiện sức khỏe được tiêm phòng văc xin COVID-19; đặc biệt nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi 2 cho gần 42 nghìn người đã tiêm mũi 1 văc xin Sputnik V của Nga trong thời gian từ ngày 01/11 đến 06/11/2021; tiếp tục rà soát số lượng các cháu độ tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi đề đề xuất tiêm văc xin phòng COVID-19.

Nhằm thực hiện đồng bộ dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu dân cư trên hệ thống, tiến tới đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên sổ tay theo dõi phần mềm sức khỏe, Ban Chỉ đạo tiêm chủng huyện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị: Phòng VHTT, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ dữ liệu dân cư và dữ liệu tiêm, đảm bảo mục tiêu 100% người dân đủ điều kiện sức khỏe được tiêm phòng và đáp ứng mục tiêu: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện Gia Viễn đề ra trong năm 2021.

Phóng viên:  Để đạt được mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng và sống chung với COVID-19, trong thời gian tới, huyện Gia Viễn, BCĐ triển khai Chiến dịch tiêm chủng văc xin phòng COVID-19 huyện có những chỉ đạo cũng như là triển khai các biện pháp thực hiện như thế nào, thưa bà?

Bà Vũ Thị Dược: Như chúng ta đã biết, ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 128/NQ-CP về việc quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP và Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 về tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP; đồng thời UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác triển khai thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo nêu trên, theo đó xác định: Vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp quan trọng, là điều kiện tiên quyết tạo miễn dịch cộng đồng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, đặc biệt UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 12/8/2021; Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/10/2021 về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Ninh Bình năm 2022 với mục tiêu: phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng văc xin phòng COVID-19 cho người dân từ 03 tuổi trở lên của tỉnh Ninh Bình. Người đã tiêm 2 mũi trong năm 2021 vắc xin phòng COVID-19 sẽ được tiêm mũi 3, mũi 4 trong năm 2022; người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 sẽ được tiêm đủ 2 mũi văc xin. Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Bám sát mục tiêu nêu trên, công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong thời gian tới được Ban chỉ đạo tiêm chủng huyện xác định là nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là thành viên Ban chỉ đạo tiêm chủng cấp huyện, cấp xã và sự ủng hộ, thống nhất của mọi tầng lớp nhân dân để công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, khoa học.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được tiêm chủng trên địa bàn, làm căn cứ xây dựng kế hoạch tiêm khi có văc xin. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích tiêm văc xin phòng COVID-19, cách theo dõi, phát hiện các tai biến có thể xảy ra sau tiêm.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà!

Cẩm Vân, Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác