Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020

Thứ sáu, 13/11/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 12/11/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020. Đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo, các đồng chí trong Tổ giúp việc và các đồng chí Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn.

Đ/c Đinh Văn Phụng - HUV - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020. Các đại biểu dự hội nghị được  quán triệt, triển khai kế hoạch và hướng dẫn quy trình rà soát theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Theo đó, đối tượng rà soát là các hộ gia đình đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện và những hộ gia đình đã đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên. Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 24/11 đến ngày 18/12/2020. Cấp xã từ ngày 24/11 đến 07/12/2020, báo cáo chính thức kết quả rà soát về UBND huyện trước ngày 23/12, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định xong trước ngày 31/12/2020. Cấp huyện báo cáo sơ bộ kết qủa rà soát về tỉnh trước ngày 10/12. Báo cáo kết quả chính thức về Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội trước ngày 26/12/2020.

Đ/c Ngô Hùng Khánh  - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020 nhấn mạnh: Công tác tác rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo là một nhiệm vụ quan trọng, do đó các cấp, các ngành có liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm được phân công, từ kiện toàn ban giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát, cách ghi các mẫu phiếu theo đúng quy định…quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, chính xác để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021 đồng bộ, hiệu quả./.

Kim Thỏa - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác