Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp tại các xã Gia Hưng, Gia Hòa và Liên Sơn

Thứ sáu, 07/05/2021

Chiều ngày 07/5, UBND huyện phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vân Long Bay, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp tại các xã Gia Hưng, Gia Hòa và Liên Sơn. Đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBNB huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ, công chức có liên quan và Bí thư, Trưởng các thôn, xóm có diện tích đất nằm trong quy hoạch phân khu trên địa bàn các xã: Gia Hưng, Gia Hòa, Liên Sơn thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp tại xã Gia Hòa, Gia Hưng, Liên Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. Tại hội nghị, đại diện công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vân Long Bay, đơn vị tư vấn giới thiệu một số nội dung liên quan quy hoạch phân khu như: Nghiên cứu hiện trạng, tầm nhìn và định hướng phát triển, phương án thiết kế cảnh quan và quy hoạch phân khu… với tổng diện tích gần 100 ha; đồng thời tiếp thu, làm rõ một số ý kiến thắc mắc có liên quan đến ý tưởng quy hoạch phân khu của các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng quy hoạch phân khu 

Cũng tại hội nghị, UBND huyện, đơn vị tư vấn đã lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã: Gia Hòa, Gia Hưng và Liên Sơn thuộc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình về nội dung Đồ án quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp, thông qua hình thức phiếu xin ý kiến, sau đó sẽ niêm yết hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND các xã: Gia Hòa, Gia Hưng, Liên Sơn để tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Đ/c Ngô Hùng Khánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đồ án quy hoạch phân khu Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và trung tâm hội nghị cao cấp tại các xã Gia Hưng, Gia Hòa, Liên Sơn huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình khi được phê duyệt sẽ là điểm kích cầu phát huy lợi thế nghỉ dưỡng cho khu du lịch Vân Long, đánh thức tiềm năng thiên nhiên, lịch sử văn hóa thể hiện mô hình du lịch mới nghiên cứu trải nghiệm, thể hiện sự kết nối giữa các vùng trong phát triển du lịch của cả huyện Gia Viễn; Dự án cũng phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương mà nơi khác không có để tạo ra các sản phẩm du lịch cao hơn, giải quyết việc làm, điều hòa sinh thái môi trường và phù hợp với quy hoạch vùng của huyện Gia Viễn và quy hoạch chung của tỉnh về du lịch đã được phê duyệt. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có liên quan tập trung thực hiện tốt công tác quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vân Long Bay, đơn vị tư vấn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác lập, hoàn thiện quy hoạch phân khu; đối với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khẩn trương hoàn thiện Đồ án quy hoạch tiếp tục xin ý kiến các cấp, các ngành và trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Hồng Hạ - Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác