Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022

Thứ tư, 09/11/2022

Chiều ngày 09/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe và thống nhất nội dung, đối tượng, phương pháp kiểm tra. Các đoàn sẽ kiểm tra tình hình thực tế tại một số xã, thị trấn về thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022: công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hồ sơ, qui trình, phương pháp thu thập thông tin hộ gia đình, ước tính thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản để phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việc kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện tổng rà soát tại cơ sở để nắm bắt những vướng mắc, tồn tại để hướng dẫn chỉ đạo, kịp thời khắc phục để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo đúng quy trình, quy định. 

                              Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác