Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 6 năm 2021

Thứ hai, 07/06/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 07/6, UBND huyện tổ chức hội nghị phiên thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5/2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2021, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Hùng Khánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong tháng 5/2021, UBND  huyện đã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu; các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương được đẩy mạnh; Công  tác QPAN tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, cháy nổ; Bảo vệ an toàn tuyệt đối an cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, công tác vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn….

Tại hội nghị, Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo cụ thể, làm rõ nguyên nhân và đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực như: Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại xã Gia Lập, Gia Xuân; công tác chuẩn bị sản xuất vụ Mùa 2021, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác thu ngân sách nhà nước; công tác giải phòng mặt bằng triển khai một số dự án, công trình trọng điểm, các công trình đáp ứng nhu cầu cấp bách, cần thiết cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học của một số các cơ sở giáo dục trên địa bàn…

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19… Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 6 năm 2021, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần bám sát chủ đề công tác năm đã được tỉnh, huyện xác định Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, với tinh thần truy đến cùng, giải quyết triệt để, làm việc phải có kế hoạch cụ thể, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không gia hạn thời gian thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với nhiệm vụ được giao và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tập trung cao độ trong việc xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã Gia Lập, Gia Xuân; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, kiên quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng theo quy định, theo Quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã được phê duyệt và phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự sau bầu cử; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhất là dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ thời gian theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Hệ thống quản lý văn bản, điều hành VNPT-iOffice, ứng dụng chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin chủ yếu theo quy định trên Trang thông tin điện tử theo quy định để công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp, có chiều sâu./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác