Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực hiện chuyển đổi số tại cấp xã trên địa bàn huyện năm 2023

Thứ ba, 23/01/2024

Chiều ngày 23/1, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn về kiểm tra thực hiện chuyển đổi số tại cấp xã trên địa bàn huyện năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Thanh, HUV, Trưởng phòng VH&TT; đại diện Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách Bộ phận TN&TKQ và công chức Văn hóa-Xã hội thị trấn Me.

Năm 2023, UBND huyện đã ban hành 7 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã. Đồng thời, quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Hệ thống quản lí văn bản và điều hành đã và đang triển khai đồng bộ cho 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Năm 2023, toàn huyện đã cấp được 103 chữ kí số tổ chức, 551 chữ kí số cá nhân; 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn sử dụng chữ kí số chuyên dùng trong công tác ban hành văn bản theo qui định.

UBND huyện đã cấp được 674 mail công vụ, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật các kì báo cáo tháng, quí, năm trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Ninh Bình đảm bảo đúng tiến độ; UBND huyện đang cung cấp 369 dịch vụ công.

Qua nghe báo cáo về kết quả thực hiện chuyển đổi số tại cấp xã trên địa bàn huyện năm 2023, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra các mặt còn hạn chế như: Chưa khai thác hết tài nguyên số trên cộng đồng mạng… Đồng thời, đoàn cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Đại diện Lãnh đạo UBND huyện đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra về công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, khắc phục các mặt còn hạn chế; tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự khác biệt, thuận lợi tích cực từ công cuộc chuyển đổi số mang lại.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác