Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 và tập huấn Bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập”

Thứ sáu, 09/09/2022

Sáng ngày 9/9, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 và tập huấn Bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo XD XHHT huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn, Chi Hội trưởng chi hội Khuyến học các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các mục tiêu xây dựng mô hình “Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” của huyện chia thành 2 giai đoạn:

- Phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học huyện, cán bộ các đơn vị thực hiện Chương trình được học tập, quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 65% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 75% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan Trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 75% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 65% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

- Phấn đấu đến năm 2030: Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trên địa bàn huyện và cán bộ các đơn vị thực hiện Chương trình để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 70% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 85% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo XDXHHT huyện đặt ra hàng loạt giải pháp triển khai: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình; Biên soạn và in ấn tài liệu tập huấn, hướng dẫn Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; Bộ tiêu chí khung và những bộ tiêu chí có chỉ số đo khác nhau cho các nhóm đối tượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình Công dân học tập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình Công dân học tập. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình Công dân học tập góp phần xây dựng xã hội học tập.

 Cũng trong nội dung hội nghị đã triển khai tập huấn Bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho các đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác