Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và thảo luận cho ý kiến các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện, khóa XIX

Thứ tư, 02/12/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 02/12, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cho ý kiến vào các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đặng Tiểu Bình - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Năm 2020, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; công tác thu hút đầu tư hiệu quả cao; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.519,9 tỷ đồng, bằng 694,6% dự toán được giao; nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ nguyên nhân kết quả phát kinh tế- xã hội đã được trong năm 2020, từ đó đề xuất các nhiệm vụ trọng tậm, các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện trong năm 2021, tập trung vào các nội dung chính như: biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất; công tác dồn điền đổi thửa, phương án hỗ trợ để phát triển sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai ở các địa phương đảm bảo quy hoạch chung và quy hoạch các ngành…và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết…trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 13 dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2020.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong huyện trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và năm 2021 đó là: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của huyện đồng bộ, toàn diện, tăng trưởng kinh tế với tăng chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng xuất lao động; đẩy mạnh công tác cái cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành có liên quan của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sạch, chú trọng thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử văn hóa, phát triển nông nghiệp với sản phẩm đặc trưng phù hợp với từng địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Hồng Phúc - Văn phòng HĐND&UBND

Bài viết khác