Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Thứ tư, 12/10/2022

Ngày 12/10, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2022 tiếp tục diễn tập với nội dung thực binh và tiến hành bế mạc diễn tập. Về dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Hoàng Mạnh Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban chỉ đạo, Tổng Đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đại biểu ở huyện có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban Tổ chức diễn tập, khung diễn tập; các đồng chí  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

 Trong ngày thứ 2 diễn tập các nội dung: Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện triển khai kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện (mở rộng) thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; Hội nghị UBND huyện giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ; diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không tại khu vực núi U Bò, xã Gia Sinh.

Sau 2 ngày thực hành diễn tập khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã hoàn thành chương trình, nội dung theo kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Cuộc diễn tập KVPT huyện đã diễn ra đúng ý định của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Tổ chức diễn tập huyện. Quá trình diễn tập vận hành cơ chế, các bước tiến hành được vận hành nhịp nhàng, đảm bảo cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện"… Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, cuộc diễn tập được các cấp, các ngành và LLVT huyện thực hiện nghiêm túc, là cuộc diễn tập có nhiều điểm mới trong nội dung, sáng tạo trong phương pháp tổ chức thể hiện, tiến hành thực binh đa dạng với nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Cuộc diễn tập đã phản ánh sự nghiêm túc và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Qua diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập KVPT huyện. 

Kết quả của cuộc diễn tập sẽ là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong KVPT huyện, xây dựng LLVT, huy động sức mạnh của toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kịp thời có Chỉ thị, Nghị quyết, UBND huyện có Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện đã có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện và các xã tham gia diễn tập làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập. Do vậy, chỉ trong một thời gian ngắn cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và 5 xã, thị trấn: Gia Phong, Gia Sinh, Gia Minh, Gia Lạc và thị trấn Me đã chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan trung tâm tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn tham gia diễn tập chuẩn bị đầy đủ văn kiện, lực lượng, vật chất, phương tiện và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập, đảm bảo cho cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, Ban CHQS và Công an huyện cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết TW8 (khoá 11) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập này các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch phương án tác chiến ở các cấp sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các tình huống xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 03 ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiệm vụ Quốc phòng địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện, đồng thời phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh, xây dựng Lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nhất là chất lượng chính trị làm cơ sở để nâng cao sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Cùng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các tháng cuối năm còn lại, đặc biệt là nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023; các phòng, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2022. 

 Lê Thảo (Trung tâm VH-TT&TT)

 

Bài viết khác