Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn Công tác của Quân khu III kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại xã Gia Thanh

Thứ tư, 01/12/2021

Sáng ngày 30/11/2021, Đoàn công tác của Quân Khu III đã đi kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và giám sát HIV, xét nghiệm ma túy cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 tại xã Gia Thanh.

Sau khi kiểm tra hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực tế công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Gia Thanh,  Đoàn kiểm tra đánh giá, địa phương đã thành lập Hội đồng khám sức bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần. Chuẩn bị tốt về trang thiết bị, dụng cụ y tế tổ chức thực hành khám chặt chẽ, khám đúng, đủ nội dung. Công tác điều hành khám nhịp nhàng, khoa học bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức khám tuyển, phân loại sức khỏe; xét duyệt chính trị công dân chuẩn bị nhập ngũ, thuộc diện miễn, tạm hoãn đảm bảo đúng luật, công khai, dân chủ, công bằng và đảm bảo chất lượng, số lượng công dân nhập ngũ theo kế hoạch được giao./.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác