Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác và ký giao ước thi đua năm 2021 và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ hai, 01/02/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 01/02, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác, ký giao ước thi đua năm 2021 và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Dương Đức Đằng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của huyện tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, UBND huyện tập trung quyết liệt trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ trong các lĩnh vực, đã hoàn thành 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, nổi bật: kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,3%, thu ngân sách đạt kết quả cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, công tác thu hút đầu tư hiệu quả cao, , văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, một số hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động trong năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và NTM nâng cao; làm tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ; tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút, quản lý đầu tư, nhất là cụm công nghiệp trên địa bàn, từng bước đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 đã vinh dự được nhận bằng khen, Cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và giấy khen của UBND huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.Theo đó, UBND huyện giao cho các phòng, ban liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan triển khai công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác