Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Thứ sáu, 05/11/2021

Sáng ngày 04/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến với thanh niên tỉnh Ninh Bình theo hình thức trưc tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh, đến các điểm cầu các huyện, thành phố và 143 xã, phường, thị trấn với chủ đề “Thanh niên Ninh bình với lập nghiêp, khởi nghiệp”. Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì chương trình đối thoại; đồng chủ trì còn có các đồng chí Trần Song Tùng, UV BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Như Lâm, UV BCH đảng bộ tỉnh, Bí Thư tỉnh đoàn.

Các đại biểu dự HN tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Tại điểm cầu huyện Gia Viễn có các đồng chí: Lưu Thị Huyền, Phó bí Thư thường trực Huyện uỷ; Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại điện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, đại diện đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên doanh nghiệp, thanh niên chưa có việc làm.

 Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Buổi đối thoại là cơ hội để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, hoài bão của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; từ đó định hướng, cung cấp thông tin và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của thanh niên trong quá trình xây dựng và hoạch định chính sách đảm bảo toàn diện, thiết thực hơn, góp phần trong việc thực hiện mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Đại diện thanh niên Gia Viễn trình bày ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Cùng với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, thanh niên Gia Viễn đã tập trung kiến nghị đến lãnh đạo các cấp 3 nhóm vấn đề chính, gồm: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về vốn và tiêu thụ sản phẩm do tác động tiêu cực của đại dịch CoviD 19; vấn đề hỗ trợ nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ đầu ra tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho thanh niên; đề nghị UBND tỉnh xem xét, có giải pháp để thanh niên được phổ biến, hướng dẫn, chuyển giao, ứng dụng khoa học cộng nghệ vào sản xuất. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp thu, trao đổi giải đáp đầy đủ, phù hợp các quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp quan trọng thanh niên trong xung kích vì cuộc sống cộng đồng, phòng chống dịch bệnh… phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên đã trao đổi trong hội nghị đối thoại, chủ động đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên đào tạo, rèn luyện trưởng thành, phát huy vai trò của mình trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong việc tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần xây dựng quê hương Nin Bình ngày càng giàu, đẹp./.

                                                Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác