Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; hướng dẫn qui trình xử lí vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự huyện Gia Viễn năm 2020

Thứ năm, 26/11/2020

Ngày 26/11, tại Hội trường Ban CHQS huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; hướng dẫn qui trình xử lí vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự huyện Gia Viễn năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí: Đại tá Doãn Giang Nam - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đ/c Đặng Tiểu Bình - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Ngô Hùng Khánh- UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện. Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an, công chức Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được phổ biến 7 chuyên đề về : Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản của Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ(DQTV) về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ; Chính sách đối với DQTV, nội dung cơ bản Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật DQTV về phối hợp hoạt động của DQTV; Nội dung cơ bản của Luật lực lượng dự bị động viên(DBĐV); Nội dung cơ bản của Nghị định qui định Danh mục phương tiện kĩ thuật dự bị và việc đăng kí, quản lí phương tiện kĩ thuật dự bị, Nghị định qui định huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nội dung cơ bản của Nghị định qui định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nội dung cơ bản của Nghị định qui định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Cũng trong buổi tập huấn các học vấn cũng được hướng dẫn các qui trình xử lí vi phạm hành chính trong thực hiện Luật NVQS.

Đ/c Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện nhấn mạnh: Lực lượng DBĐV, DQTV có vị trí rất quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh Nhân dân. Do vậy, để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Lực lượng DBĐV, Luật DQTV đồng chí yêu cầu báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề cần bám sát và thể hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin chính xác, liên hệ và vận dụng sáng tạo, sát với tình hình thực tế. Các đồng chí học viên nắm chắc các nội dung cơ bản của Luật DQTV và Luật lực lượng DBĐV để làm cơ sở cho việc tổ chức quán triệt tại địa bàn. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và cấp ủy chính quyền địa phương nghiên cứu thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 102, Nghị định số 97 của Chính phủ  và hướng dẫn qui trình thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự để làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021./.

                                                Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác