Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội Nông dân huyện sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 và phản biện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

Thứ ba, 18/07/2023

Chiều ngày 18/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Chinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đặng Thanh Bình, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Giám đốc BHXH huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân huyện đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Hội đã chỉ đạo 21/21 cơ sở xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Hội cấp trên. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện đã thành công tốt đẹp.

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thu hút được nhiều lao động, giúp nhiều hộ nông  dân giảm  nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, giải quyết việc làm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản các ngành nghề dịch vụ,… đã tạo động lực thúc đẩy các hoạt động về phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Hội đã chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới, lớp tập huấn về liên kết chuỗi giá trị, xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông sản an toàn. Hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở trong việc đăng ký phần việc cụ thể trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí và chỉnh trang khuôn viên các hộ gia đình, cải tạo cảnh quan môi trường thôn, xóm đảm  bảo “sáng-xanh-sạch- đẹp”  theo quy định.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ,… Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phòng, ban của huyện để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2023 tập trung vào các Điều 31: Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện (điểm h, I khoản 1); Điều 37: Căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Điều 44: Xử lý vi phạm trốn đóng Bảo hiểm xã hội; Điều 71: Giảm điều kiện số năm đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm; Điều 75: Quy định về trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; Điều 77: Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội Nông dân huyện trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ… Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Hồng Hạ (Trung tâm VH-TT&TT)

Bài viết khác