Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện ủy tổng kết công tác dân vận và các ban chỉ đạo: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phong trào thi đua dân vận khéo, Phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ tư, 10/01/2024

Sáng ngày 10/01, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và các ban chỉ đạo: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phong trào thi đua dân vận khéo, Phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Về dự hội nghị có đồng chí Dương Thu Hà, Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí Thành viên các Ban Chỉ đạo: Phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và BVTQ, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Thực hiện QCDC ở cơ sở; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Trưởng khối dân vận, Trưởng các ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2023, các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Trung ương, các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội. Nội dung, phương thức, cách làm tiếp tục được đổi mới; các hoạt động công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể được tập trung về cơ sở, địa bàn dân cư với những mô hình hiệu quả thiết thực; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định-an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh và xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh tại các địa phương. Năm 2023, toàn huyện đã thực hiện được 78 mô hình “Dân vận khéo", trong đó lĩnh vực kinh tế 21 mô hình, lĩnh vực văn hoá-xã hội 41 mô hình, lĩnh vực an ninh- quốc phòng 14 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 2 mô hình.

Đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2024, Ban Dân vận các cấp của huyện tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.  Đồng thời, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Các đồng chí Lãnh đạo chứng kiến ký cam kết thi đua năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã biểu dương, ghi nhận kết quả của Ban Dân vận Huyện uỷ và các Ban chỉ đạo, phong trào năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Ban Dân vận và các Ban tiếp tục bám sát cơ sở, nắm tình hình nhân dân, chủ động phát động các phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị, toàn dân và toàn xã hội nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, duy trì nền nếp việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thích ứng với từng thời điểm; tăng cường công tác vận động quần chúng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và chung sức của toàn dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống Nhân dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ và Hội LHTN Việt Nam các cấp đảm bảo đúng chỉ đạo của tỉnh và của huyện.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác