Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020

Thứ hai, 28/09/2020

Sáng ngày 24/9, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Kiên - Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Lê Mai Thủy - Phó Chủ tịch Lien đoàn Lao động tỉnh; Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Đ/c  Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện. Cung dự có các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo huyện; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Trưởng BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” của huyện đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 566 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó 166 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 304 mô hình về lĩnh vực văn hóa- xã hội, 76 mô hình về lĩnh vực an ninh quốc phòng, 20 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đã phát huy được hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn huyện.

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới đã tạo được động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,58%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm; đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện được công nhận huyện NTM, các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng cũng được triển khai, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhiều mô hình đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH như; mô hình “Xứ, họ đạo bình yên- chùa tinh tiến về ANTT”, mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”; mô hình “Vận động nhân dân xây dựng địa bàn không có ma tuý”; đối với lĩnh vực văn hóa- xã hội đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ  hội. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới đó là: Ban chỉ đạo công tác dân vận từ huyện tới cơ sở cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ chính quyền, các cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; duy trì, phát triển bền vững những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào khác trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo dân vận khéo huyện đã công nhận 20 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện cũng đã khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2020.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác