Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp triển khai kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Thứ hai, 08/03/2021

Chiều ngày 04/3, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch thông tin, tuyên truyền và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện - Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban và các đồng chí Ủy viên Tiểu ban.

Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt, phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, theo đó công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện được tiến hành từ tháng 02/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc cuộc bầu cử, cụ thể chia làm 03 đợt: Đợt 1, từ tháng 02/2021 đến tháng 4/2021; Đợt 2, từ tháng 1/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; Đợt 3, sau ngày bầu cử 23/5/2021. Các đợt tuyên truyền phải nêu bật được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này; các nội dung cần nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử, nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử; Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các đơn vị Trung tâm VHTT&TT huyện, Phòng VH&TT huyện tổ chức tọa đàm, mở các chuyên đề, chuyên mục định kỳ về bầu cử; tổ chức đăng tải, giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuyên truyền về các hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách, tiểu sử những người ứng cử; sử dụng các phương thức phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự đối với các cử tri và những người ứng cử; hỏi - đáp về bầu cử… Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động như khẩu hiệu, pano, áp phích, tài liệu hỏi - đáp, tờ rơi. Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền đã thảo luận, đóng góp những ý kiến, kiến nghị để góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử tại cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức cũng được Tiểu ban phân tích, phối hợp cùng với các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho các đợt tuyên truyền.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng tiểu ban thông tin, tuyên truyền huyện yêu cầu các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền cần tập trung vào các nhiệm vụ đó là: Cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình để công tác tuyên truyền đạt kết quả cao nhất; Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, tập trung cao trong tháng 4 và tháng 5 để tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền an toàn, tiết kiệm./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác