Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn khai mạc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

Thứ năm, 29/06/2023

Sáng ngày 29/6, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức Khai mạc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 gồm: Xã Gia Hưng, Gia Hoà, Liên Sơn, Gia Phú, Gia Vượng và Gia Thịnh.

Dự và chỉ đạo diễn tập tại các xã có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 huyện; các đồng chí Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo Ban CHQS huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã.

Cuộc diễn tập với 2 nội dung: Vận hành cơ chế và Thực binh. Căn cứ đề mục Ban Chỉ đạo diễn tập đưa ra, các xã đã vận hành cơ chế lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thông qua kế hoạch xử trí tình huống đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; thông qua kế hoạch chiến đấu trong khu vực phòng thủ, quyết nghị chủ trương biện pháp lãnh đạo, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giải quyết tình huống đột xuất về an ninh trật tự trên địa bàn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và vai trò tham mưu của các cấp, các ngành; đồng thời rút ra những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo cho việc vận hành cơ chế, không để bị động bất ngờ khi có các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại xã Gia Thịnh:

Tại xã Gia Phú:

Tại xã Gia Vượng:

Tại xã Liên Sơn:

Kim Thoả-Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác