Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Thứ ba, 24/05/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 24/5, Hội Người khuyết tật huyện phối hợp với Hội Người mù huyện và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại xã Gia Hòa và xã Gia Vượng.

Tại Hội nghị, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã tư vấn cho các đối tượng là người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội về Luật Người khuyết tật, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người khuyết tật về các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật.

Việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý đối với bản thân người khuyết tật gặp nhiều khó khăn nhất là các dạng khuyết tật phức tạp như khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ, chính vì vậy việc tổ chức Hội nghị tới các bậc phụ huynh và chính những người người khuyết tật là vô cùng thiết yếu. Được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí đã tác động mạnh mẽ đến đời sống pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người khuyết tật, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp, vi phạm pháp luật, đồng thời tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đây cũng là cơ sơ để các cấp chính quyền, cán bộ, Nhân dân, toàn xã hội nhận thức đúng vai trò, vị trị và ý nghĩa của chính sách trợ giúp pháp lý nói chung và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nói riêng, là tiền đề để tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền, đồng thời huy động được các nguồn lực trong xã hội cũng tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, qua đó hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng, đáp ứng nhu cầu bản thân, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên, tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác