Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

Thứ sáu, 10/03/2023

Sáng ngày 10/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; cùng các đồng chí Lãnh đạo, công chức LĐ-TB&XH các xã, thị trấn phụ trách về công tác Bảo trợ xã hội.

Tính đến thời điểm tháng 02/2023, tổng số đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội là 8.432 đối tượng. Trong những năm qua, công tác bảo trợ xã hội luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã triển khai, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, hồ sơ phát sinh hàng tháng được giải quyết 100% trên dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo đúng quy định. Việc triển khai, phổ biến về chính sách Bảo trợ xã hội đã được tập huấn và thực hiện có hiệu quả, rộng khắp, các đối tượng được hưởng và mức trợ cấp theo đúng quy định. Qua đó đã giúp các đối trượng bảo trợ xã hội về cả vật chất lẫn tinh thần, giảm bớt khó khăn, vươn lên hoà nhập với cộng đồng. Bên cạnh những kết quả đã được, trong thời gian qua công tác bảo trợ xã hội còn gặp những khó khăn, tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân. Để thực hiện tốt hơn công tác bảo trợ xã hội, hội nghị đã tiến hành thảo luận, bàn các giải pháp, nêu phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được công tác Bảo trợ xã hội trong thời gia qua. Đồng thời nhấn mạnh trong quý II/2023, Phòng LĐ-TB&XH huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát lại các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định, kiên quyết, kịp thời đưa ra khỏi những đối tượng đối với những trường hợp xét duyệt không đúng hoặc người khuyết tật đã thuyên giảm mức độ khuyết tật và khả năng tự phục vụ, hoà nhập lại cuộc sống cộng đồng.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác