Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Gia Viễn đợt 2 năm 2021 và tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn năm 2021

Thứ sáu, 10/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Bài viết khác