Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện

Thứ tư, 15/11/2023

Ngày 14/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Ngô Hùng Khánh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Lãnh đạo một số phòng, cơ quan của huyện.

Đồng chí Ngô Hùng Khánh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với Đoàn

Trong năm 2023, huyện Gia Viễn đã tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Dự kiến đến cuối năm 2023, toàn huyện có 777 hộ nghèo, chiếm 1,92%, giảm 155 hộ, giảm  0,42% so với năm 2022.

Đoàn Công tác của tỉnh kiểm tra một số hộ nghèo năm 2023 ở một số địa phương

Về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2023, toàn huyện đã khởi công xây dựng, sửa chữa 79/81 căn nhà, trong đó có 71 nhà đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa.

Về thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã thực hiện xong dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản theo chương trình Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và chương trình Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng và đang tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản theo chương trình Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nêu lên những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của huyện Gia Viễn trong năm 2023. Đề nghị trong thời gian tới, huyện tiếp tục điều hành thực hiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tăng cường chủ động vai trò của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện, chủ động cập nhật các nghị định, thông tư và một số văn bản mới sửa đổi, bổ sung của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tham mưu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia được đảm bảo... có giải pháp giúp đỡ các hộ mới thoát nghèo, cận nghèo để các hộ này thoát nghèo bền vững; cần phải phát triển và nhân rộng các mô hình làm ăn sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn./.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác