Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ sáu, 15/07/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 13/7/2022, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Dự hội nghị có Đồng chí Phạm Đức Cường, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002 ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện; Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 trên địa bàn huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội đoàn thể các xã, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong việc triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện.  

Các đại biểu dự hội nghị

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách đã thu được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Khi mới thành lập, từ 02 chương trình tín dụng là Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, với tổng dư nợ là 18.923 triệu đồng. 20 năm qua Gia Viễn đã tập trung nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Đến nay, trên địa bàn huyện Gia Viễn đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm là: 1.036.053 triệu đồng/59.684 lượt hộ, bình quân mỗi năm đạt 51.802 triệu đồng với gần 3 nghìn lượt hộ được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ trong 20 năm là: 697.602 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là: 356.418 triệu đồng, với 12.708 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng 337.495 triệu đồng và gấp 18,8 lần so với khi mới thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân 20 năm là 16,78%/năm.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 15.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 5 nghìn lao động (trên 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); 11.202 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 45.054 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng 206 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Mô hình Điểm giao dịch xã chính là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, là một đặc thù riêng có của NHCSXH, đã và đang phát huy hiệu quả rất tích cực trong hoạt động của NHCSXH. Hiện nay trên địa bàn huyện có 21 điểm giao dịch cố định đặt tại trụ sở của 21 xã, thị trấn. Đến 30/6/2022, Phòng giao dịch đã xây dựng được mạng lưới Tổ TK&VV trên 201 thôn, xóm, phố của 21 xã, thị trấn với tổng số Tổ TK&VV là 276 tổ đang hoạt động, thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị - xã hộivới tổng số 11.516 thành viên, bình quân mỗi Tổ có 42 thành viên. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV ngày càng được kiện toàn và nâng cao với 255 tổ xếp loại tốt, khá (chiếm tỷ lệ 92,39%), có 17 tổ xếp loại trung bình (chiếm tỷ lệ 6,16%) và 4 tổ xếp loại yếu (chiếm tỷ lệ 1,45%).

Hội nghị đã tham luận về vai trò của các tổ chức Hội trong triển khai hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP; hiệu quả của tín dụng chính sách đối với kết quả giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; đồng vốn tín dụng chính sách giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện cải thiện cuộc sống...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh tỉnh và lãnh đạo UBND huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt được trong 20 năm qua. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa về về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương trong từng giai đoạn. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác