Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Thứ hai, 25/04/2022

Chiều ngày 22/4, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSX huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSHX huyện, các đồng chí cán bộ NHCSHX huyện, các đồng chí thành viên tromg Ban đại diện HĐQT NHCSHX huyện.

Đ/c Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSHX huyện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQTNHCSXH trong quý 1/2022 tại hội nghị

Quý I năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH và Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Bình. Ban hành các văn bản chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022, tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn tăng trưởng cũng như nguồn vốn thu hồi đến đúng các đối tượng thụ hưởng không để tồn đọng vốn.

Ý kiến tham luận của một số đại biểu dự hội nghị

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn từng xã đều được nâng lên thể hiện trên tất cả các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại, dư nợ tăng, nợ quá hạn, lãi tồn đọng giảm. Đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn thực hiện là 325.982 triệu đồng, đạt 94,9% kế hoạch, tăng 5.893 triệu đồng so với 31/12/2021. Tổng dư nợ các chương trình cho vay là 324.779 triệu đồng cho 12.143 hộ vay, tăng so với 31/12/2021 là 5.132 triệu đồng hoàn thành 23% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 1,6%. Trong đó dư nợ uỷ thác cho các tổ chức hội, đoàn thể là trên 318.628 triệu đồng, chiếm 98,84% tổng dư nợ trên địa bàn. Kết quả nổi bật, PGD NHCSXH huyện tập trung chỉ đạo, đưa ra các giải pháp phù hợp và xây dựng lộ trình giảm nợ quá hạn cho các xã có nợ quá hạn. Vì vậy, trong quý một có 4 xã Gia Lập, Gia Hưng, Gia Trung, Gia Trấn giảm nợ quá hạn.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đồng chí thành viên BĐD NHCSXH huyện, các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đề nghị từng đồng chí thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác làm tốt công tác nắm tình hình, theo dõi, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát có đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn của địa phương và Trung Ương; không ngừng củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đưa tỷ lê nợ quá hạn dưới 0,9; tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác và chất lượng của các Tổ TK&VV, công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH nhấn mạnh./.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác