Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội Liên hiệp Phụ nữ làm tốt công tác ủy thác tín dụng chính sách xã hội

Thứ hai, 15/08/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những giải pháp góp phần nâng cao đời sống hội viên và tạo chuyển biến trong hoạt động của hội. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Chính quyền địa phương khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm cũng như nhu cầu vay vốn của hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ làm chủ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng của Hội.

Trên cơ sở văn bản liên tịch đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, ngay từ các đầu năm, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Liện hiệp Phụ nữ cấp xã quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của NHCSXH về cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với NHCSXH đưa các chương trình tín dụng đến đúng tay đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả của đồng vốn tín dụng ưu đãi và đảm bảo hoàn trả nợ vay gốc, lãi đúng thời hạn. Tích cực trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về hoạt động của NHCSXH, về huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV theo định kỳ tháng, về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ theo quy định của Ngân hàng.

     Phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, các kỹ năng quản lý, điều hành các nguồn vốn tín dụng chính sách cho chị em trong Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt các nội dung nhận ủy thác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm tại cơ sở và đặc biệt là kiểm tra việc sử dụng tiền vay của Tổ viên Tổ TK&VV nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

 Trao đổi với đồng chí Đặng Anh Mỵ, Chủ tịch Hội LHPN huyện, đồng chí cho biết: “Hội LHPN các cấp đặc biệt chú trọng công tác bình xét đối tượng cho vay tại các tổ tiết kiệm và vay vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi đúng thời hạn, tuyên truyền vận động thu tiền gửi tiết kiệm của tổ viên vay vốn, đây là những công đoạn có tính quyết định đến chất lượng tín dụng và hoạt động ủy thác”.

   Do vậy, hiệu quả hoạt động ủy thác ngày càng cao, ý thức thực hiện của các tổ tiết kiệm và vay vốn đã đi vào hoạt động đúng hướng chỉ đạo, tích cực trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn ngày càng cao, tỷ lệ nợ quá hạn ngày càng giảm, thu nộp lãi đầy đủ, đúng thời gian quy định; trên 90% thành viên Tổ TK&VV do Hội quản lý tham gia thực hiện gửi tiền, gửi tiết kiệm định kỳ tháng. Chất lượng hoạt động sử dụng vốn ủy thác ngày càng được nâng lên, uy tín của tổ chức Hội với hội viên phụ nữ, với các cấp chính quyền, với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ngày càng được đánh giá là tổ chức hoạt động có hiệu quả cao.

Dư nợ tín dụng chính sách do Hội LHPN quản lý đến nay đạt gần 170 tỷ đồng với trên 5 nghìn khách hàng đang vay vốn tại 129 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 48,17% tổng dư nợ ủy thác cho vay của NHCSXH huyện. Mặc dù quản lý dư nợ lớn nhất trong số các đơn vị nhận ủy thác trên địa bàn, song chất lượng tín dụng do Hội LHPN quản lý luôn được đánh giá cao. Đến nay có 90% các Tổ TK&VV do Hội quản lý đều được đánh giá xếp loại Tốt, Khá.

Thông qua nguồn vốn tín chấp từ ngân hàng, hội viên đã sử dụng  vốn đúng mục đích, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ngày càng tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng. Là hội viên được vay vốn, đầu tư vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, bà Đào Thị Thắm, thôn Văn Hà 2, xã Gia Phương chia sẻ: “Khi mới lập gia đình, hai vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng, bố mẹ chồng già yếu, không có khả năng lao động, các con còn nhỏ, lại thêm một cháu bị thiểu năng trí tuệ, kinh tế gia đình rất khó khăn, không có tiền để đầu tư phát triển kinh tế, may mắn năm 2013 đang trong lúc khó khăn, nhờ có sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, Hội Phụ nữ các cấp và được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo, đã đem đến cho gia đình một sức sống mới. Gia đình đã đầu tư xây chuồng trại và mua hai con bò nái sinh sản để chăn nuôi, nhờ có kinh nghiệm thông qua tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi của các cấp Hội Phụ nữ tổ chức nên gia đình chăn nuôi ngày càng có hiệu quả, lấy ngắn nuôi dài, vay thêm vốn từ Ngân hàng chính sách nhiều lần, đầu tư, mở rộng chăn nuôi cho thu nhập cao. Đến nay, thu nhập của gia đình đạt 250 triệu đồng/năm, sau khi trừ các khoảng chi phí cho thu nhập mỗi năm 100 triệu đồng, gia đình thoát nghèo bền vững”.

Phát huy kết quả đạt được, Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, làm tốt công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục phát động cuộc vận động giúp nhau làm kinh tế gia đình, tiết kiệm, tích lũy, hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác