Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị tiếp và làm việc với Tổ thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Thứ sáu, 06/05/2022

Chiều ngày 06/5, Tổ thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh do ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND huyện để tiến hành thẩm định, xác định chỉ số CCHC tại huyện Gia Viễn. Tiếp và làm việc với Tổ thẩm định có ông Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, tổ thẩm định đã đánh giá, chấm điểm tiêu chí, thành phần chỉ số CCHC trên các lĩnh vực, đó là: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng điểm thẩm định đạt được là 87,88 điểm, cao hơn 2,38 điểm so với năm 2020.

Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ thẩm định kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ thẩm định đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ của UBND huyện tại buổi làm việc; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực cũng như kết quả tích cực và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện CCHC của huyện như: Còn một số văn bản đi chưa đúng luồng, một số báo cáo còn gửi chậm so với quy định, đội ngũ cán bộ, công chức xã còn một số chưa đảm bảo trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời đề nghị UBND huyện phân công cụ thể cán bộ, công chức giám sát hệ thống văn bản đi/đến để đảm bảo văn bản đi đúng luồng; rà soát, đề nghị những cán bộ, công chức chưa đảm bảo trình độ chuyên môn đạt chuẩn phải học tập nâng cao trình độ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm.

ông Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Thay mặt UBND huyện, ông Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Tổ thẩm định, đồng thời yêu cầu với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công phát huy những ưu điểm trong công tác CCHC, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, để công tác cải cách hành chính của huyện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác