Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Thứ tư, 14/07/2021

Sáng ngày 13/7, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 08, nhận thức của cộng đồng về công tác an toàn thực phẩm đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Việc kiểm tra, giám sát đến tận các hộ gia đình, cơ sở sản xuất thực phẩm. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa huyện đạt được kết quả tích cực.Toàn huyện đã tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử phạt đối với các cơ sở vi phạm. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của nhân dân được nâng lên, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu nêu trong Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình gắn với Luật An toàn thực phẩm thành chương trình, kế hoạch hành động với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác thanh, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện đã được tăng cường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đã góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của nhà nước nhàm hạn chế, ngăn ngừa thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền ngày càng nâng dần về chất lượng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua công tác tuyên truyền đã huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí  thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 026 với tỷ lệ cử tri trong huyện tham gia bỏ phiếu đạt 99,25%; Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyến dịch tích cực; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá tăng 19,9% so với cùng kỳ ; hiệu quả của việc đầu tư phát triền tiếp tục được phát huy; sản xuất nông nghiệp dược mùa; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 129,7 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Ban thường vụ Huyện ủy chú trọng vào công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; sắp xếp bố trí kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý sau đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận thực hiện đạt kết quả cao. Lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân đảm bảo theo yêu cầu và đạt kết quả cao trong hoạt động của từng đoàn thể.

Đ/c Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Gia Viễn trong thực hiện chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trên địa bàn huyện, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đó là: cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phân loại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm và kết nối cung cầu. Tập trung hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý từ cấp huyện đến cấp xã. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành có trọng tâm, trọng điểm. Nhân rộng các mô hình sản xuất rau quả an toàn, các cơ sở giết mổ an toàn.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 08 của Ban Bí thư một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và của từng cơ quan, đơn vị. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm; vận động nhân dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, có 6 tập thể và 5 cá nhân đã được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác