Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Chỉ đạo 35 huyện tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm, 11/01/2024

Chiều ngày 11/01, Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện, Tổ thư ký.

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện phát biểu chỉ đạo

Năm 2023, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trên địa bàn huyện được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn huyện. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các cơ quan, đơn vị, ngành, hội đoàn thể về tăng cường bảo bền nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa yêu nước, kiến thức quốc phòng an ninh. Giới thiệu tác phẩm “kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện được đẩy mạnh và kịp thời. Cùng với quảng bá hình ảnh lịch sử, truyền thống, văn hóa, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, biểu dương gương người tốt việc tốt. Ban chỉ đạo 35 huyện thường xuyên theo dõi và phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý các trường hợp tài khoản, trang nhóm, tin bài, hình ảnh, video có nội dung xấu, độc. Đối với những thông tin sai trái, xấu độc được phản ánh kịp thời và định hướng dư luận thông qua các kênh thông tin chính thống. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, yêu quê hương tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện nhà trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên internet, mạng xã hội; tăng cường vai trò của lực lượng cộng tác viên cơ sở, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong chia sẻ các thông tin chính thống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 huyện đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Các chi bộ đảng, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tăng cường hơn nữa công tác định hướng, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thận trọng khi tham gia các trang mạng xã hội. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận trong Nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để có những biện pháp xử lý kịp thời.

Hồng Hạ, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác