Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện xét duyệt thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua các khối năm 2022

Thứ năm, 12/01/2023

Sáng ngày 12/01, UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tổ chức hội nghị xét duyệt thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua các khối năm 2022. Đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT huyện, Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các khối thi đua trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở những nội dung đăng ký thi đua từ đầu năm 2022 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, trưởng các khối thi đua đã tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những điểm mới trong chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua, trong công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện nhấn mạnh: Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng là việc làm thường xuyên và kịp thời, đúng người, đúng việc, từ đó nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời công tác thi đua khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, hiệu quả thực sự tạo khí thế thi đua, là động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện…

Tại hội nghị các khối thi đua đã bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đề nghị Trưởng khối xem xét trình Chủ tịch UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 15 tập thể, 194 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 45 cá nhân, tặng Giấy khen của UBND huyện cho 161 cá nhân và 17 tập thể; đề nghị  Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác