Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị triển khai, rà soát, đăng ký tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

Thứ tư, 23/02/2022

Sáng ngày 23/02, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai, rà soát, đăng ký tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại các xã: Gia Hưng, Gia Thanh và Gia Sinh. Đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025 (Ban chỉ đạo) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới huyện giai đoạn 2021-2025; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã; Thủ trưởng các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí; lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM huyện; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo, công chức phụ trách xây dựng NTM các xã: Gia Hưng, Gia Sinh và Gia Thanh.

Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí xã NTM nâng cao, đến nay, các xã: Gia Hưng, Gia Thanh và Gia Sinh đã đạt và cơ bản đạt hầu hết các tiêu chí theo quy định và còn một số ít tiêu chí chưa đạt, cụ thể: xã Gia Hưng còn tiêu chí số 1 về Quy hoạch chưa đạt, một số tiêu chí nhỏ trong các tiêu chí như: tiêu chí 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng hoặc sản phẩm đặc trưng của địa phương đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và các điều kiện về bảo vệ môi trường; có tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tiêu chí 14.3. Tỷ lệ dân số được được quản lý, theo dõi sức khỏe từ 85% trở lên… chưa đạt so với yêu cầu của tiêu chí; Đối với xã Gia Thanh, còn một số tiêu chí nhỏ trong các tiêu chí như: tiêu chí 18.4.Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn được xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường đạt 100%; tiêu chí 18.5. Có ít nhất hai thôn xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định…chưa đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Đối với xã Gia Sinh, còn tiêu chí số 4 về Điện chưa đạt, các tiêu chí nhỏ trong các tiêu chí như : tiêu chí 6.1. Thiết chế văn hóa- thể thao xã, thôn đạt chuẩn theo quy định. Tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tiêu chí 14.3. Tỷ lệ dân số được được quản lý, theo dõi sức khỏe từ 85% trở lên… chưa đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện nhấn mạnh: Xây dựng NTM nâng cao không chỉ là đáp ứng những nhu cầu sống cơ bản của nhân dân mà phải đi vào thực chất về chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao hơn, văn minh hơn, được hưởng thụ nhiều hơn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao việc chủ động triển khai, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương và yêu cầu các xã: Gia Hưng, Gia Sinh và Gia Thanh tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được; tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình và bắt tay vào xây dựng các tiêu chí chưa đạt chuẩn theo yêu cầu. Đặc biệt chú trọng xây dựng những điểm nhấn đặc trưng của các xã, xây dựng khu trung tâm xã sáng, xanh, sạch, đẹp; chú trọng công tác vệ sinh môi trường; xây dựng thiết chế văn hóa ở các thôn, xóm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cũng đề nghị các đồng chí HUV phụ trách xã, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí; các địa phương phát huy tinh thần nội lực của Nhân dân cùng tham gia vào chương trình, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác