Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị tập huấn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thứ ba, 31/05/2022

Sáng ngày 31/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (PBGDPL) tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022. Bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện chủ trì hội nghị. Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của buổi tập huấn có bà Trịnh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp- Hộ tịch, Công chức Địa chính- Xây dựng các xã, thị trấn.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất thiết thực trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Giúp các cán bộ, công chức chuyên môn nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng nghiệp vụ, để tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đ/c Trịnh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp triển khai các nội dung cơ bản của các Nghị định tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe bà Trịnh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp triển khai: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có một số điểm mới cơ bản, như: Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung về tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính… và Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn cách ghi biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính. Tập huấn Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Hội nghị dành thời gian các đại biểu thảo luận khi thực hiện các quy định mới của Luật và Nghị định.

Qua hội nghị đã giúp các đại biểu dự hội nghị hiểu rõ hơn các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định của Chính phủ về biện pháp thi hành Luật xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, từ góp phần nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính. Đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác