Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Thứ sáu, 16/02/2024

Những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện quy trình tuyển chọn những công dân đủ điều kiện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nhằm đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2024.  Phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyện đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trung tá Lê Ngọc Duy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết kết quả công tác Khám tuyển NVQS năm 2024?

Trung tá Lê Ngọc Duy, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và Bộ Công an năm 2024. Đến nay các xã, thị trấn trong toàn huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ. Kết quả khám tuyển của toàn huyện cụ thể như sau: Tổng số phát lệnh điều khám: 668 công dân, lên trạm: 485 thanh niên đạt 72,6 %.

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe (Loại 1, 2, 3): 286 đạt 58,9%.

Không đủ tiêu chuẩn SK (Loại 4, 5, 6): 199 chiếm 41,1%.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá về kết quả công tác khám tuyển vừa qua?

Trung tá Lê Ngọc Duy, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Thực hiện Kế hoạch số 448/KH-HĐNVQS ngày 02/11/2023 của Hội đồng NVQS huyện về việc khám sức khoẻ NVQS cho công dân SSNN năm 2024. Đoàn khám đã được tập huấn cập nhật những kiến thức, quy định trong công tác khám tuyển sức khỏe quân sự, qua tập huấn các y, bác sỹ được cung cấp và hướng dẫn các tiêu chí lựa chọn, kỹ năng khám tuyển theo đúng quy định.

Từ ngày 30/11 đến ngày 09/12 năm 2023, Đoàn khám sức khỏe NVQS tiến hành khám tuyển sức khỏe tại các xã, thị trấn. Nhìn chung các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm Kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện; đã tiến hành nhận lệnh, phát lệnh gọi khám cho công dân bảo đảm thời gian theo quy định. Các xã, thị trấn đã làm tốt công tác chuẩn bị để đoàn khám làm việc do vậy công tác khám tuyển đạt kết quả cao.

 Tiêu biểu các xã có quân số lên khám và đủ điều kiện sức khoẻ cao là xã Gia Vân, Gia Hoà, Gia Hưng, Gia Sinh, Gia Lạc, Gia Minh.

Bên cạnh đó, còn một số xã số công dân lên trạm đạt thấp, số công dân đủ sức khoẻ thấp là: Gia Thắng, Gia Trung, Gia Thịnh,…

Phóng viên: Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện có giải pháp như thế nào để thực hiện công tác tuyển quân năm 2024 và chuẩn bị tốt cho buổi lễ giao nhận quân năm 2024.

Trung tá Lê Ngọc Duy, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện:  Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2024, Ban CHQS huyện với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức khám bù, khám vét số công dân đi làm ăn xa trở về địa phương chưa qua khám tuyển để bổ sung nguồn SSNN, đồng thời nâng cao về chất lượng, đảm bảo số lượng và có lượng dự phòng phù hợp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân của xã làm cơ sở hoàn thành chỉ tiêu giao quân của huyện; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chống trốn không chấp hành…Chủ động nắm bắt tình hình mọi mặt, nhất là tình hình về tư tưởng đối với thanh niên trong diện SSNN năm 2024. Phối hợp với các tổ chức như: Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên,… tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ đối với những công dân và gia đình trước khi lên đường nhập ngũ nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho thanh niên trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi Lễ giao nhận quân bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định, an toàn tiết kiệm. Ngày Lễ giao quân thực sự là ngày Hội của toàn dân đưa tiễn con em lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 25/02/2024 (tức ngày 16/01 Âm lịch).

          Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Thảo, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác