Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba, 09/02/2021

* Sáng ngày 05/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Mai Thị Kim Dung - HUV - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Dương Đức Đằng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Đặng Đình Hùng - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tập trung thảo luận, bàn bạc thống nhất cao với dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 64 người. Trong đó: công tác Đảng 19 người bằng 29,69%; công tác cơ quan Nhà nước 22 người bằng 34,37%; khối nội chính 4 người bằng 6,25%; Mặt trận, các đoàn thể 11 người bằng 17,19%; đại biểu ngành giáo dục 6 người bằng 9,38%; đại biểu tôn giáo 1 người bằng 1,56%; đơn vị sự nghiệp kinh tế 1 người bằng 1,56%. Cơ cấu kết hợp như sau: nữ 34 người bằng 53,12%; trẻ 26 người bằng 40,62%; ngoài Đảng 7 người bằng 10,93%. Tái cử 16 người bằng 25%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, các Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch, nắm chắc lịch trình theo kế hoạch để thực hiện công tác bầu cử. Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm tốt công tác hiệp thương, lựa chọn ra những người đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp.

* Sáng cùng ngày, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu cử), đồng chí Dương Đức Đằng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Ủy ban bầu cử chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Đặng Đình Hùng - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Mai Thị Kim Dung - HUV - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử huyện, thành viên các tiểu ban, các cán bộ, công chức, viên chức, được trưng tập tăng cường phục vụ công tác bầu cử.

Các đại biểu dự hội nghị đã được thông qua các quyết định thành lập: Ủy ban bầu cử; Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban giải quyết đơn thư KNTC và Quyết định trưng tập công chức, viên chức phục vụ công tác bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tóm tắt kết quả các công việc đã triển khai thực hiện đến ngày 05/02/2021 và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị các đồng chí ủy viên Ủy ban bầu cử huyện căn cứ vào nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện theo kế hoạch; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí cũng đề nghị đề nghị mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ phải theo dõi việc chỉ đạo cầu cử từng lĩnh vực nhất định, phải quán triệt toàn diện kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của Ủy ban bầu cử huyện. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả.

* Chiều ngày 05/02, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức điểm cầu trực tiếp Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kì 2021-2026. Đồng chí  Hoàng Mạnh Hùng - TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử huyện - Thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cư tỉnh chủ trì điểm cầu cấp huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kì 2021-2026, đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TƯ ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026. Tiếp đó, Hội nghị được nghe lãnh đạo UBND tỉnh Quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về  việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026; Triển khai kế hoạch, lịch trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kì 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam triển khai quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Cẩm Vân, Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác