Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ cho dân công hỏa tuyến

Thứ năm, 31/12/2020

Từ ngày 30,31/12/2020 và ngày 5/1/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49, quyết định 62 và 142 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến và chi trả chế độ trợ cấp một lần đợt 8,9 cho 2337 đối tượng với số tiền 4.927.400.000 đồng; chi trả trợ cấp một lần đợt 16 theo quyết định 62 cho 35 đối tượng với tổng số tiền 153.800.000 đồng và chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 142 cho 1 đối tượng với số tiền 7.300.000 đồng.

Những đối tượng được chi trả là những người trực tiếp và thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào và là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc; kịp thời động viên các đối tượng yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

                                                   Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác