Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 19/3/2021của UBND huyện triển khai kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thứ ba, 23/03/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 23/3, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 19/3/2021của UBND huyện do đồng chí Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính tại các xã Gia Thanh, Gia Xuân. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Lãnh đạo UBND xã và các cán bộ, công chức có liên quan.

Đoàn kiểm tra tại xã Gia Thanh

Đoàn kiểm tra tại xã Gia Xuân

Trên cơ sở báo cáo kết quả của đơn vị, báo cáo kết quả kiểm tra trực tiếp của các đồng chí trong Đoàn, phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu: Các đồng chí lãnh đạo UBND các xã Gia Thanh, Gia Xuân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát với chủ đề công tác năm 2021 đã được tỉnh, huyện xác định “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính tại đơn vị nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Hệ thống quản lý văn bản, điều hành VNPT-iOffice, ứng dụng chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin chủ yếu trên Trang thông tin điện tử của xã theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh: Các đơn vị cần sớm bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc, Quy chế hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã; chủ động giải quyết thủ tục hành chính theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định, sát thực tiễn, công khai, minh bạch; duy trì thường xuyên, nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, công tác giao ban, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được phân công làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm túc quy chế làm việc, các quy trình, thủ tục theo quy định. Các cơ quan, đơn vị cấp huyện: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phân công cán bộ, công chức của cơ quan trực tiếp hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức các xã trong quá trình thực hiện để công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính cấp xã có sự chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp, có chiều sâu.

Theo kế hoạch, Đoàn tiếp tục tiến hành kiểm tra tại toàn bộ các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm từ đó đề xuất UBND huyện các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và cải cách hành chính trên địa bàn./.

 Hồng Phúc - Văn phòng HĐND&UBND  

 

Bài viết khác