Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thống nhất các công trình, dự án đăng kí trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và hồ sơ đăng kí nhu cầu sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng

Thứ tư, 26/10/2022

Chiều ngày 26/10, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thống nhất các công trình, dự án đăng kí trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và hồ sơ đăng kí nhu cầu sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản (vườn, ao) sang đất ở trong năm 2023 của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường; công chức địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Từ đầu năm đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền các quy định đất đai, môi trường, khoáng sản được quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về quản lý, sử dụng đất đai. Việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm thực hiện theo quy định; công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất triển khai cơ bản đảm bảo quy định, hiệu quả. Công tác quản lý, theo dõi biến động đất đai hàng năm của huyện được quan tâm tổ chức thực hiện, đảm bảo thống nhất từ huyện đến xã. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và cơ bản đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023; hồ sơ đăng kí nhu cầu sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản (vườn, ao) sang đất ở trong năm 2023 của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn; cập nhật chỉnh lí biến động sử dụng đất đai; công tác giải quyết đơn thư tranh chấp đất đai; xây dựng phương án dồn điền đổi thửa; xử lí vi phạm đất đai.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong thời gian tới: Tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế về việc thực hiện quản lý, quy hoạch sử dụng đất ở, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý về đất đai; xây dựng phương án chi tiết về xây dựng dồn điền đổi thửa.

                   Lê Thảo (Trung tâm VH-TT&TT huyện)

Bài viết khác