Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn Kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 tại các xã Gia Thanh, Gia Lập, Gia Tân, Gia Sinh, Gia Vượng và Liên Sơn.

Thứ năm, 29/12/2022

Trong 2 ngày 29 và 30/12, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 tại các xã Gia Thanh, Gia Lập, Gia Tân, Gia Sinh, Gia Vượng và Liên Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các xã, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đoàn kiểm tra ghi nhận, năm 2022, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Theo đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên: 100% đạt chuẩn; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đến lớp, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo tiêu chuẩn; số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 100%. Tại các xã được kiểm tra, ban chỉ đạo, trường học chuẩn bị cho kiểm tra theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ cấp huyện, của Phòng Giáo dục và Đào tạo thể hiện ở các nội dung phục vụ cho công tác kiểm tra đúng, đủ, có chất lượng.

Các xã Gia Thanh, Gia Lập, Gia Tân, Gia Sinh, Gia Vượng và Liên Sơn đều được công nhận PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà các xã đã đạt được trong năm 2022 về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đồng thời, cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp với các địa phương về một số nội dung về bổ sung số liệu, điều chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn./.

                                              Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác