Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thứ tư, 17/01/2024

Chiều 17/01, UBND huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Đình Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các ông (bà) Uỷ viên UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị

Năm 2023 là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình kinh tế suy giảm, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân… Song UBND huyện đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và chủ đề công tác năm 2023 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy dân chủ, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, của quân và dân trong huyện, vì vậy tình hình kinh tế-xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Sản xuất nông nghiệp được mùa,  xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch; các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục có bước tăng trưởng. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các dự án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách tuy có gặp khó khăn. Song đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tại Hội nghị

Các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đã được huyện triển khai tích cực, chủ động, sâu rộng ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, ở tất cả các lĩnh vực, qua đó đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể

Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 vinh dự nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của UBND huyện.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do vậy đề nghị mỗi cá nhân, tập thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn thể Nhân dân trong huyện tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ nội lực, ý chí vươn lên, khát vọng phát triển, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, ra sức đẩy mạnh và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.

Tại hội nghị, đại diện các khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2024./.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác