Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận, các Ban chỉ đạo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ sáu, 15/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 15/1, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội ngị tổng kết công tác dân vận, các Ban chỉ đạo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đặng Tiểu Bình - UVBTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Hà -Trưởng Phòng Tôn giáo - Dân tộc - Ban dân vận Tỉnh ủy, Đ/c Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí thành viên các Ban chỉ đạo, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận, trưởng các Ban chỉ đạo.

Đ/c Lê Viết Bình - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trình bày báo cáo kết quả công tác Dân vận năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở, công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác tôn giáo đã thu được nhiều kết qủa tích cực. Chỉ đạo hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác xây dựng và thực hiện QCDC có nhiều chuyển biến, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người, dừng tổ chức lễ hội đầu năm. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng. Nhiều điển hình dân vận khéo được ghi nhận biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo hiệu quả trong tham mưu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Việc phối hợp công tác giữa Khối Dân vận với các cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và tạo sự đồng thuận trọng xã hội.

Đ/c Đặng Tiểu Bình - UVBTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Tiểu Bình - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy mong muốn: Các đồng chí khối dân vận tuyên truyền đậm nét Đại hội lần thứ 13 Đảng, tham mưu cho cấp ủy địa phương chăm lo tết cho các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nắm chắc tình hình tôn giáo, dư luận xã hội. Phát động và đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, đảm bảo tình hình ANTT trong dịp tết, tích cực phát động nhân dân tham gia công tác GPMB, vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước tại các thôn xóm; nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác