Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện đánh giá kết quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thứ bảy, 20/01/2024

Sáng ngày 20/01, UBND huyện tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lí hành chính nhà nước tại UBND huyện; đại diện Lãnh đạo Công an huyện, BHXH huyện, VNPT Gia Viễn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Gia Viễn; công chức, viên chức các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của phòng, đơn vị.   

Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Năm 2023, Lãnh đạo UBND huyện tiếp tục chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật. UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định; thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. UBND huyện đã quan tâm kiện toàn bộ máy hoạt động theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 39.672 hồ sơ (cấp huyện: 1.319 hồ sơ, cấp xã: 38.353 hồ sơ); đã giải quyết 39.435 hồ sơ (cấp huyện:1.292 hồ sơ, cấp xã: 38.143), đạt tỷ lệ 99,40%, không có hồ sơ nào quá hạn. Số dịch vụ công trực tuyến của huyện đã cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC là 365 dịch vụ, đạt 100%.

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã tích cực phát biểu ý kiến, thảo luận nhằm chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức, thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách TTHC. Nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

                   Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác