Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn tuyên truyền Luật Thống kê, triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã

Thứ năm, 07/12/2023

Sáng ngày 07/12, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Thống kê, triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã và Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê ở các phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Huệ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Huệ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh truyền đạt một số nội dung tại Hội nghị

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu các nội dung của Luật Thống kê, Luật Thống kê sửa đổi; các văn bản pháp lý có liên quan. Triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

Đ/c Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn một số nghiệp vụ thống kê

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ làm công tác thống kê tại cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn nắm được những quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực thống kê, quyền và nghĩa vụ của người tham gia hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê, đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác