Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung K28D (Khóa 2023-2025)

Thứ ba, 26/09/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 25/9, BTV Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị (LLCT) hệ không tập trung K28D, niên khóa 2023-2025. Dự lễ khai giảng có đồng chí Giang Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Ban Quản lý lớp học và 76 học viên.

Khóa học diễn ra trong 18 tháng với nội dung chương trình học bao gồm: 5 khối kiến thức, với 16 học phần, bao gồm những nội dung cơ bản, hệ thống về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý… Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu, trang bị kiến thức về tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Ninh Bình; Đi nghiên cứu thực tế, cập nhật những kiến thức mới liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vận dụng, thực hiện tại tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Giang Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh khẳng định: Thông qua lớp học để trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất nhằm củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tư duy lý luận, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Do đó yêu cầu các học viên tham gia học tập với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo; tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định đối với học viên hệ Trung cấp LLCT.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, các học viên cần sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ học tập; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Đồng chí yêu cầu các học viên phải có thái độ, động cơ học tập đúng đắn. Trong học tập, cần vận dụng lý luận vào thực tiễn để việc học tập đạt kết quả cao./.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác