Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị triển khai công tác tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn năm 2022

Thứ tư, 06/04/2022

Chiều ngày 05/4, đồng chí Vũ Thị Dược , HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn chủ trì hội nghị triển khai công tác tổ chức Lễ hội. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban tổ chức Lễ hội, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất biện pháp, phương án triển khai tổ chức Lễ hội đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo an toàn, có tính giáo dục cao xứng đáng với vị trí vai trò, vị thế của Nguyễn Minh Không trong tiến trình lịch sử dân tộc nhất là: công tác thông tin, tuyên truyền; việc bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức phần Lễ, phần Hội; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan các tuyến đường ra, vào khu vực tổ chức Lễ hội; các phương án đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống cháy nổ, xử lí các tình huống liên quan đến sự cố cháy nổ tại khu vực diễn ra các hoạt động của Lễ hội; công tác tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật trong Lễ Khai mạc; công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… Bên cạnh đó, các đại biểu thẳng thắn báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Tổ chức, UBND các xã: Gia Thắng, Gia Tiến và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, của huyện. Cùng với đó, qua các hoạt động Lễ hội góp phần tuyên truyền truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo tồn, phát huy khai thác giá trị  di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Để công tác tổ chức Lễ hội đảm bảo thành công tốt đẹp, an toàn, ấn tượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, thiết thực chào mừng kỉ niêm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022), các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội, UBND các xã: Gia Thắng, Gia Tiến, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nêu cao tinh thần, trách nhiệm; tăng cường công tác phối, kết hợp để triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất; trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện, Ban Tổ chức Lễ hội (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác