Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013-2023).

Thứ sáu, 26/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 26/5, Công an huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013  giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013-2023). Dự hội nghị, đại biểu tỉnh có đồng chí Mai Văn Thụy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào-Dân tộc và Tôn giáo, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đại úy Phạm Đình Phong, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh. Đại biểu huyện có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đại tá Phạm Văn Hội, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đồng chí Mai Thị Kim Dung, HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Đội nghiệp vụ Công an huyện và Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các tổ chức, các ngành trong hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đảm bảo ANTT bằng nhiều hình thức như thông qua sinh hoạt tổ nhân dân, tuyên truyền tại các hội nghị, lớp tập huấn. Trong 10 năm qua, lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tuyên truyền đã tổ chức 2.350 buổi với 195.338 lượt người dân tham gia.

Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp phát động phong trào nhằm động viên quần chúng nhân dân tích cực đổi mới nội dung, biện pháp phát động phong trào nhằm động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lên án những hành vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng như kẻ vẽ pano, áp phích, trình chiếu phóng sự, kêu gọi quần chúng tham gia tố giác tội phạm, viết tin bài qua hệ thống truyền thanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân chủ động phòng ngừa. Kết quả, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 4.563 tin báo có liên quan đến ANTT cho cơ quan Công an và chính quyền cơ sở, trong đó có 1.494 tin báo có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra, khám phá, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

 Trong những năm qua, Công an huyện đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thường xuyên rà soát, kiện toàn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện làm việc và có chế độ chính sách phù hợp với hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng  tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại đơn vị, địa phương; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp của lực lượng Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an- MTTQ và các tổ chức thành viên; đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới hình thức, đa dạng, phong phú nội dung, phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương.  Lực lượng Công an- MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đặc biệt là vấn đề tranh chấp đất đai,... các hoạt động tôn giáo, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động nhân dân gây phức tạp tình hình ANTT ở cơ sở. Quan tâm củng cố cơ sở vật chất và xây dựng lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 

Dịp này, có 4 tập thể và 6 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”./.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác