Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại một số di tích trên địa bàn huyện

Thứ tư, 09/08/2023

Sáng ngày 9/8, Đoàn Công tác của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thu Hà, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát tại một số di tích trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND&UBND huyện, Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT huyện; các đồng chí Lãnh đạo UBND các xã Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Phong và Gia Tân.

 Những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị đối với các di tích xếp hạng trên địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.    

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Đền Thánh Nguyễn, xã Gia Thắng và Gia Tiến; di tích núi Kiếm Lĩnh, xã Gia Tiến; di tích chùa Lỗi Sơn, xã Gia Phong; di tích Đình Núi Thiệu, xã Gia Tân. Đánh giá hiện trạng cho thấy, nhiều hạng mục thuộc các di tích nêu trên đều đang bị xuống cấp cần thiết được đầu tư tu sửa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cho Nhân dân địa phương.

Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất của địa phương về việc tu bổ, tôn tạo các di tích nhằm tiếp tục tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa của địa phương trong thời gian tới.

 Thông qua đó, nhằm bảo tồn văn hóa, phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, tạo cảnh quan, giữ gìn giá trị vốn có của di tích. Khuyến khích sinh hoạt văn hóa tinh thần, giáo dục truyền thống cho nhân dân địa phương. Việc tôn tạo các di tích lịch sử góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, du khách thập phương làm tăng niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc tu bổ, tôn tạo di tích còn là việc làm thiết thực thúc đầy phát triển về văn hóa, du lịch địa phương.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác