Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 10/2022

Thứ ba, 04/10/2022

Chiều ngày 4/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành quý III, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các ông (bà) Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo một số cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

9 tháng năm 2022, UBND huyện tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, kinh tế tiếp tục phát triển; hiệu quả của việc đầu tư phát triển tiếp tục được phát huy; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi và tăng trưởng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, Lãnh đạo một số phòng, ban của huyện, Chủ tịch UBND cấp xã đã tập trung thảo luận đưa ra những vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải để tìm cách tháo gỡ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian vừa qua, về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí cũng nhấn mạnh một số việc cần quan tâm chỉ đạo như: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; phối kết hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt hành động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm 2022; đẩy mạnh công tác tiêm phòng Covid-19 (mũi 3, mũi 4, tiêm cho trẻ trong độ tuổi 5-12 tuổi) theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi; thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Mùa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; triển khai sản xuất vụ Đông theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022; làm tốt công tác GPMB, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn. Phát động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt, kịp thời các bước quy trình tuyển quân năm 2023. Lực lượng công an tiếp tục thường xuyên bám sát địa bàn để nắm tình hình; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, an ninh nông thôn, an toàn giao thông.

Hồng Hạ (Trung tâmVHTT&TT)

Bài viết khác