Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UB MTTQVN huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã Gia Lập thực hiện mô hình “Sáng, đẹp khu dân cư”

Thứ hai, 22/11/2021

Sáng ngày 20/11, UBMTTQVN huyện phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã Gia Lập thực hiện mô hình “ sáng, đẹp khu dân cư” nhằm tạo tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng xã Gia Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Các tổ chức thành viên như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân được phân công quét vôi nhà, tường bao với tổng số 895m2 tường để vẽ tranh bích họa.

Xây dựng mô hình “sáng, đẹp khu dân cư”nhằm phát huy vai trò của MTTQ và nâng cao trách nhiệm của ban công tác MT khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan, môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng xã Gia Lập đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác